Meld hier je storing

Is er een defect of probleem met een besteld apparaat? Dat is natuurlijk heel vervelend. Je kunt het onderstaande formulier invullen en dan zorgen wij dat de storingsmelding zo snel mogelijk wordt opgepakt. Afhankelijk van het product en/of merk zal dit door of via ons, één van onze servicepartners of een storingsdienst/servicepartner van de fabrikant worden opgevolgd. De opvolging wordt natuurlijk zo snel mogelijk voor je opgepakt, wat vanzelfsprekend wel afhankelijk kan zijn van beschikbare ruimte in de planning.
Klantgegevens Apparaatgegevens
Let op: is de garantietermijn verlopen, valt de gemelde storing niet binnen de garantie - bijvoorbeeld i.v.m. onjuist gebruik, onjuiste aansluiting/installatie, externe factoren of normale slijtage - of blijkt de gemelde storing onder normaal functioneren van het apparaat te vallen? Dan zullen de gemaakte kosten voor opvolging van de storingsmelding worden gefactureerd. Bij bezoek van een monteur komt dit, ter indicatie, neer op voorrijkosten (€ 90 excl. BTW per bezoek) en werkuren (€ 80 excl. BTW per uur per persoon met een minimum van 1 uur)*. Wanneer aanvullende kosten zijn gemaakt voor opvolging van de storingsmelding, zullen deze ook aanvullend worden gefactureerd. * Genoemde tarieven zijn ter indicatie, deze kunnen afwijken.

Privacy Policy

Privacybeleid

- www.horecagemak.nl

Dit privacybeleid is van toepassing op de diensten van Horeca Gemak B.V.. U dient zich ervan bewust te zijn dat Horeca Gemak B.V. niet verantwoordelijk is voor het privacybeleid van andere websites en bronnen. Door gebruik te maken van deze website geeft u aan ons privacybeleid te accepteren.

Horeca Gemak B.V. respecteert de privacy van alle gebruikers van haar website en draagt er zorg voor dat de persoonlijke informatie die u ons verschaft vertrouwelijk wordt behandeld. Bij gebruik van onze website worden uw persoonsgegevens verwerkt en voor de duur opgeslagen die noodzakelijk is voor het naleven van de wettelijke verplichtingen en het bereiken van de vastgestelde doeleinden.

Hieronder leest u meer over de gegevens die wij opslaan, de manier van verwerken en uw rechten in verband met deze gegevens.

Persoonsgegevens in de zin van art. 4 nr. 1 Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG) zijn alle informatie, die betrekking hebben op een geïdentificeerde of identificeerbare natuurlijke persoon (hierna "betrokkene of gebruiker").

 

1. De verwerkingsverantwoordelijke

 

Dit privacybeleid is van toepassing op de gegevensverwerking op de website www.horecagemak.nl door de verwerkingsverantwoordelijke:

 

Horeca Gemak B.V.

 1. Noordewier-Reddingiuslaan 95

3066JA Rotterdam

Nederland

(hierna „Horeca Gemak“)

 

E-mail: [email protected]

 

Telefoon:+31(10)4284585

 

Heeft u vragen over uw rechten als betrokkene of over het gegevensbeschermingsrecht? Dan kunt u contact opnemen met onze functionaris voor gegevensbescherming via [email protected].

 

2. Verwerking van persoonsgegevens

 

2.1 Webhosting

 

Deze website wordt beschikbaar gesteld door Lightspeed Nederland, Herengracht 54, 1015 BN, Amsterdam, The Netherlands, +31 (0) 20 820 23 91 (hierna „Lightspeed“).

Een webhostingdienst is noodzakelijk voor het beschikbaar stellen van een website. In onze opdracht verwerkt Lightspeed persoonsgegevens die nodig zijn voor het gebruik van de website.

Horeca Gemak B.V. heeft een gegevensverwerkingsovereenkomst gesloten met Lightspeed. Hiermee garandeert de dienstverlener dat de persoonsgegevens volgens de Algemene Verordening Gegevensbescherming worden verwerkt en verzekert hij de bescherming van de rechten van de betrokkenen.

 

2.2 Websitebezoek


Om verbinding mogelijk te maken wordt door uw browser automatisch informatie aan de server van Horecagemak.nl verzonden, zoals datum en tijdstip van toegang, type en versie van uw browser, uw IP-adres, vanaf welke URL u de website bezoekt en de naam en URL van de bezochte pagina. Hiermee wordt uw identiteit niet prijsgegeven.

Uw IP-adres wordt enkel tijdelijk opgeslagen in een logfile. Dit wordt automatisch gewist als uw gegevens niet meer worden gebruikt. Het verwerken van uw IP-adres is nodig voor de opbouw en stabiliteit van de verbinding, het functioneren en de veiligheid van onze website en analyse-diensten (zie artikel 4 en 5). Ook is de verwerking noodzakelijk voor eventuele wederrechtelijke aanvallen. De wettelijke grondslag voor de verwerking van het IP-adres is art. 6 lid 1 zin 1 let. f AVG. 

Het is voor ons niet mogelijk om onmiddellijke conclusies over uw identiteit te trekken aan de hand van uw IP-adres.

 

2.3 Gebruikersaccount

Het is mogelijk om een gebruikersaccount op onze website aan te maken. Hierin kunt u uw persoonsgegevens opslaan. Dit account wordt beschermd met een wachtwoord. Met een gebruikersaccount kunt u sneller en eenvoudiger uw bestellingen afhandelen.

De volgende gegevens zijn nodig bij het aanmaken van een gebruikersaccount:

 • Voornaam
 • Achternaam
 • Adres
 • Geldig e-mailadres
 • Telefoonnummer
 • Eventueel uw bedrijfsnaam

Tevens dient u bij het aanmaken van een gebruikersaccount een zelf gekozen wachtwoord op te geven. Met dit wachtwoord en uw e-mailadres heeft u toegang tot uw account. Na inloggen kunt u uw gegevens inzien en bewerken.

De persoonsgegevens in uw gebruikersaccount gebruiken wij enkel voor de uitvoering en afhandeling van uw bestelling(en).

Alleen als u ons daartoe op grond van art. 6 lid 1 zin 1 let. a AVG vrijwillig uw toestemming hebt verleend, slaan wij uw persoonsgegevens op in een gebruikersaccount.

Indien u uw gebruikersaccount verwijdert, worden uw persoonsgegevens automatisch gewist. Alleen als wij volgens artikel 6 lid 1 zin 1 let. c AVG op grond van fiscaal- en handelsrechtelijke bewaar- en documentatieplichten (uit Wetboek van Koophandel, Wetboek van Strafrecht of Algemene Wet inzake Rijksbelastingen) tot een langere opslag verplicht zijn en u met een langere opslag volgens art. 6 lid 1 zin 1 let. a AVG hebt ingestemd, kunnen wij besluiten uw gegevens langer op te slaan.

2.4 Bestellen als gast

Voor het plaatsen van een bestelling als gast hebben wij de volgende persoonsgegevens nodig:

 • Voornaam
 • Achternaam
 • Adres
 • Geldig e-mailadres
 • Telefoonnummer
 • Eventueel uw bedrijfsnaam
 • Betalingsgegevens, afhankelijk van de door u gekozen betalingsmethode (bijvoorbeeld bankrelatie of creditcardgegevens).

 

Deze gegevens hebben wij nodig om deze redenen:

 • Om u te identificeren als onze contactpartner;
 • Voor het controleren op plausibiliteit;
 • Voor het afwikkelen van de betaling;
 • Voor het indienen van eventuele vorderingen alsmede het afwikkelen van eventuele garantieclaims.

 

Het verwerken van deze gegevens geschiedt op uw aanvraag en is volgens art. 6 lid 1 zin 1 let. b AVG noodzakelijk voor de uitvoering van het contract en de precontractuele maatregelen. 

Verder is het mogelijk – maar niet noodzakelijk - om de volgende gegevens op te geven:

 

 • Mobiel telefoonnummer
 • BTW-nummer
 • Alternatief afleveringsadres

Uw persoonsgegevens worden tot afloop van de wettelijke garantieverplichting opgeslagen en vervolgens automatisch gewist. Alleen als wij volgens artikel 6 lid 1 zin 1 let. c AVG op grond van fiscaal- en handelsrechtelijke bewaar- en documentatieplichten (uit Wetboek van Koophandel, Wetboek van Strafrecht of Algemene Wet inzake Rijksbelastingen) tot een langere opslag verplicht zijn en u met een langere opslag volgens art. 6 lid 1 zin 1 let. a AVG hebt ingestemd, kunnen wij besluiten uw gegevens langer op te slaan.

2.5 Aanmelden voor de nieuwsbrief

Indien u volgens art. 6 lid 1 zin 1 let. a AVG uitdrukkelijk hebt ingestemd, gebruiken wij uw e-mailadres om u regelmatig onze nieuwsbrief toe te sturen. Na registratie van uw e-mailadres ontvangt u van ons een bericht om uw inschrijving te bevestigen (dubbele opt-in).

U kunt zich altijd afmelden van onze nieuwsbrief door te klikken op de link ‘Afmelden’ onderaan onze nieuwsbrief. Ook is het mogelijk om u af te melden door een uitschrijvingsverzoek te verzenden naar [email protected]. Wij wissen uw e-mailadres direct nadat u uw toestemming heeft ingetrokken.

2.6 Reclame

Het e-mailadres dat u in het kader van een bestelling aan ons ter beschikking hebt gesteld gebruiken wij voor het toesturen van reclame. Deze reclamemails zijn op u persoonlijk afgestemd en hiermee wijzen wij u op soortgelijke producten. U kunt zich hiervoor afmelden door op de link ‘Afmelden’ te klikken onderaan een van deze e-mails.

De wettelijke grondslag voor de gegevensverwerking is art. 6 lid 1 zin 1 let. f AVG. Zodra deze bovengenoemde doeleinden zijn weggevallen of als u zich heeft afgemeld voor deze e-mails, gebruiken wij uw e-mailadres enkel nog voor het uitvoeren van uw bestellingen (zoals het toesturen van orderbevestigingen en facturen).

2.7 Contactformulier

Bij het stellen van een vraag via ons contactformulier bent u verplicht de volgende gegevens op te geven:

 • Voornaam
 • Achternaam
 • E-mailadres
 • Persoonlijke boodschap

Uw Voornaam en achternaam zijn noodzakelijk, omdat wij dienen te weten van wie de vraag komt. Voor het beantwoorden van de vraag hebben wij uw e-mailadres nodig.

De gegevensverwerking geschiedt in het kader van de beantwoording van de contactaanvraag op grond van ons gerechtvaardigd belang volgens art. 6 lid 1 let. f AVG.

Zodra uw aanvraag afsluitend is beantwoord, worden de persoonsgegevens die u heeft opgegeven via het contactformulier gewist, mits er geen wettelijke bewaarplichten gelden.

2.8 Bij gebruik van de chat-dienst 

 

Via onze chatfunctie kunt u contact met ons opnemen en kunnen wij uw vragen snel en eenvoudig beantwoorden. Deze verwerking van gegevens wordt uitgevoerd in het kader van ons gerechtvaardigd economisch belang volgens Art. 6 lid 1 S. 1 lit. f AVG. Wij vragen de onderstaande persoonsgegevens bij het starten van een chatgesprek:

 • Naam
 • E-mailadres

Uw naam is noodzakelijk, omdat wij dienen te weten van wie de vraag komt. Voor het beantwoorden van de vraag hebben wij uw e-mailadres nodig.

Zodra uw vraag afsluitend is beantwoord, worden de persoonsgegevens die u heeft opgegeven via het contactformulier gewist, mits er geen wettelijke bewaarplichten gelden.

3. Doorsturen van persoonsgegevens

Horeca Gemak B.V. verkoopt uw gegevens niet aan derden en verstrekt deze uitsluitend indien dit nodig is voor de uitvoering van onze overeenkomst met derden of om te voldoen aan een wettelijke verplichting. Met bedrijven die uw gegevens verwerken in onze opdracht sluiten wij een bewerkersovereenkomst om te zorgen voor eenzelfde niveau van beveiliging en vertrouwelijkheid van uw gegevens. Horeca Gemak B.V. blijft verantwoordelijk voor deze verwerkingen.

Horeca Gemak B.V. verzendt uw persoonsgegevens enkel voor de hierna genoemde doeleinden door aan derden.

3.1  Contractafwikkeling

Horeca Gemak B.V. verstrekt uw persoonsgegevens aan derden indien dit nodig is voor de uitvoering van onze overeenkomst voor zover dit wettelijk toelaatbaar is en volgens art. 6 lid 1 zin 1 let. b AVG voor de afwikkeling van contractsverhoudingen met u noodzakelijk is. Hieronder valt onder andere het doorsturen van betalingsgegevens naar betalingsdienstverleners respectievelijk kredietinstellingen voor het uitvoeren van een betalingstransactie. Voor het afleveren van uw bestellingen wordt uw leveringsadres aan onze leveranciers meegedeeld. De doorgestuurde gegevens mogen door de derde uitsluitend voor de genoemde doeleinden gebruikt worden.  

3.1.1 Sofort

Voor het afhandelen van een (deel van) de betalingen in onze webwinkel maken wij gebruik van de Betaaldienstverlener Sofort. Sofort verwerkt uw naam, adres en woonplaatsgegevens en uw betaalgegevens zoals uw bankrekening- of creditcardnummer. Sofort heeft passende technische en organisatorische maatregelen genomen om uw persoonsgegevens te beschermen. Sofort behoudt zich het recht voor uw gegevens te gebruiken om de dienstverlening verder te verbeteren en in het kader daarvan (geanonimiseerde) gegevens met derden te delen. Sofort deelt in het geval van een aanvraag voor een uitgestelde betaling (kredietfaciliteit) persoonsgegevens en orderdata met achterafbetaaldienstverleners. Alle hierboven genoemde waarborgen met betrekking tot de bescherming van uw persoonsgegevens zijn eveneens van toepassing op de onderdelen van Sofort 's dienstverlening waarvoor zij derden inschakelt. Sofort bewaart uw gegevens niet langer dan op grond van de wettelijke termijnen is toegestaan.

 

3.1.3 DHL

Als u een bestelling bij ons plaatst, is het onze taak om uw pakket bij u te laten bezorgen. Wij maken gebruik van de diensten van DHL voor het uitvoeren van de leveringen. Het is daarvoor noodzakelijk dat wij uw naam, adres en woonplaatsgegevens met DHL delen. DHL gebruikt deze gegevens alleen ten behoeve van het uitvoeren van de overeenkomst. In het geval dat DHL onderaannemers inschakelt, stelt DHL uw gegevens ook aan deze partijen ter beschikking.3.1.4 Andere doeleinden

Behalve bovengenoemde sturen wij uw persoonsgegevens verder alleen door aan derden indien:

 • U hier uitdrukkelijk toestemming voor hebt verleend op grond van art. 6 lid 1 zin 1 let. a AVG;
 • Er een wettelijke verplichting geldt voor het doorsturen van de gegevens op grond van art. 6 lid 1 zin 1 let. c AVG;
 • Het doorsturen van uw persoonsgegevens verband houdt met de instelling, onderbouwing of uitoefening van een rechtsvordering op grond van art. 6 lid 1 zin 1 let. f AVG en er geen reden voor veronderstelling is dat u een overwegend beschermwaardig belang hebt aan het niet doorsturen van uw persoonsgegevens.

4. Cookies en pixel tags

 

Horeca Gemak B.V. gebruikt functionele, analytische en tracking cookies. Een cookie is een klein tekstbestand dat bij het eerste bezoek aan onze website wordt opgeslagen in de browser van uw computer, tablet of smartphone.

In de cookie wordt informatie opgeslagen, die in samenhang met het specifiek gebruikte eindapparaat wordt gegenereerd. Dit betekent echter niet dat wij daardoor onmiddellijk kennis van uw identiteit krijgen.

Bij uw eerste bezoek aan onze website hebben wij u al geïnformeerd over deze cookies en toestemming gevraagd voor het plaatsen ervan. 

4.1 Permanente cookies

Met behulp van een permanente cookie kunnen wij u herkennen bij een nieuw bezoek op onze website. De website kan daardoor speciaal op uw voorkeuren worden ingesteld.

4.2 Sessie cookies

Met behulp van een sessie cookie kunnen wij zien welke onderdelen van de website u tijdens uw bezoek heeft bekeken. Wij kunnen onze dienst daardoor zoveel mogelijk aanpassen op het surfgedrag van onze bezoekers. Deze cookies worden automatisch verwijderd zodra u uw webbrowser afsluit.

4.3 Tracking cookies

Met uw toestemming plaatsen wij en onze adverteerders tracking cookies op uw apparatuur, welke kunnen worden opgevraagd zodra u een website uit ons netwerk bezoekt. Hierdoor kunnen wij te weten komen of u naast onze website ook op de betreffende andere website(s) uit ons netwerk bent geweest. Het daardoor opgebouwde profiel is niet gekoppeld aan uw naam, adres, e-mailadres en dergelijke, maar dient alleen om advertenties af te stemmen op uw profiel, zodat deze zo veel mogelijk relevant voor u zijn. 

4.4 Pixel tags

Wij gebruiken in het kader van ons online aanbod pixel tags (ook telpixel of tracking pixel genoemd). Pixels zijn kleine grafieken, die over de HTML code van onze website ingevoegd worden.

De pixels zenden uw IP-adres, de referrer-URL van de bezochte website, het tijdstip waarop de pixel bekeken werd, de gebruikte browser, alsmede vooraf geplaatste cookie-informatie aan een webserver. Daardoor kunnen wij reikwijdtemetingen en andere statistische analyses uitvoeren, die wij voor de optimalisering van ons aanbod gebruiken.  

4.5 Inzage en correctie of verwijdering van uw gegevens

U heeft het recht te vragen om inzage in en correctie of verwijdering van uw gegevens. Stuur hiervoor een e-mail naar [email protected].  Om misbruik te voorkomen kunnen wij u daarbij vragen om zich adequaat te identificeren. Wanneer het gaat om inzage in persoonsgegevens gekoppeld aan een cookie, dient u een kopie van het cookie in kwestie mee te sturen. U kunt deze terugvinden in de instellingen van uw browser.

4.6 In- en uitschakelen en verwijderen van cookies

Meer informatie omtrent het in- en uitschakelen en het verwijderen van cookies kunt u vinden in de instructies en/of met behulp van de Help-functie van uw browser.

Sommige tracking cookies worden geplaatst door derden die onder meer via onze website advertenties aan je vertonen. Deze cookies kunt u verwijderen of permanent blokkeren via uw browserinstellingen.

5. Webanalyse

De hierna genoemde en door ons gebruikte tracking en targeting maatregelen worden op grond van art. 6 lid 1 zin 1 let. f AVG uitgevoerd. Met deze tracking maatregelen kunnen wij een persoonlijk afgestemde vormgeving garanderen en onze website continu blijven optimaliseren. Met de toegepaste targeting maatregelen willen wij garanderen dat u enkel reclame ontvangt die op uw interesses is gebaseerd.

5.1 Google Analytics

Via onze website wordt een cookie geplaatst van het Amerikaanse bedrijf Google, als deel van de “Analytics”-dienst. Wij gebruiken deze dienst om bij te houden en rapportages te krijgen over hoe bezoekers de website gebruiken. Google kan deze informatie aan derden verschaffen indien Google hiertoe wettelijk wordt verplicht, of voor zover derden de informatie namens Google verwerken. Wij hebben hier geen invloed op. Wij hebben Google niet toegestaan de verkregen analytics informatie te gebruiken voor andere Google diensten.

De informatie die Google verzamelt wordt zo veel mogelijk geanonimiseerd. Uw IP-adres wordt nadrukkelijk niet meegegeven. De informatie wordt overgebracht naar en door Google opgeslagen op servers in de Verenigde Staten. Google stelt zich te houden aan de Privacy Shield principles en is aangesloten bij het Privacy Shield-programma van het Amerikaanse Ministerie van Handel. Dit houdt in dat er sprake is van een passend beschermingsniveau voor de verwerking van eventuele persoonsgegevens. 

De door Google Analytics cookies geregistreerde gebruikersgegevens worden na 14 maanden automatisch gewist.

5.2 Google AdWords Conversie Tracking

Via onze website wordt een cookie geplaatst van het Amerikaanse bedrijf Google, als deel van de “AdWords”-dienst. Wij gebruiken deze cookie om het gebruik van onze website statistisch te registreren en ons aanbod te optimaliseren. Als u via een Google-advertentie op onze website bent gekomen, plaatst Google AdWords een cookie op het door u gebruikte eindapparaat.

Google kan deze informatie aan derden verschaffen indien Google hiertoe wettelijk wordt verplicht, of voor zover derden de informatie namens Google verwerken. Wij hebben hier geen invloed op. Wij hebben Google niet toegestaan de verkregen analytics informatie te gebruiken voor andere Google diensten.

De informatie die Google verzamelt wordt zo veel mogelijk geanonimiseerd. Uw IP-adres wordt nadrukkelijk niet meegegeven. De informatie wordt overgebracht naar en door Google opgeslagen op servers in de Verenigde Staten. Google stelt zich te houden aan de Privacy Shield principles en is aangesloten bij het Privacy Shield-programma van het Amerikaanse Ministerie van Handel. Dit houdt in dat er sprake is van een passend beschermingsniveau voor de verwerking van eventuele persoonsgegevens. 

De door Google AdWords cookies geregistreerde gebruikersgegevens worden na 30 dagen automatisch gewist.

5.3 Google DoubleClick

Via onze website wordt een cookie geplaatst van het Amerikaanse bedrijf Google, als deel van de “DoubleClick”-dienst. Wij gebruiken deze cookie voor het registreren en evalueren van de optimalisering van reclameaanbiedingen.

De informatie die Google verzamelt wordt zo veel mogelijk geanonimiseerd. Uw IP-adres wordt nadrukkelijk niet meegegeven. De informatie wordt overgebracht naar en door Google opgeslagen op servers in de Verenigde Staten. Google stelt zich te houden aan de Privacy Shield principles en is aangesloten bij het Privacy Shield-programma van het Amerikaanse Ministerie van Handel. Dit houdt in dat er sprake is van een passend beschermingsniveau voor de verwerking van eventuele persoonsgegevens. 

De door Google DoubleClick cookies geregistreerde gebruikersgegevens worden na 30 dagen automatisch gewist.

5.4 Google Tag Manager

Via onze website wordt een cookie geplaatst van het Amerikaanse bedrijf Google, als deel van de “Tag Manager”-dienst. Wij gebruiken deze cookie voor het gebruik van Google tools.

5.5 Hotjar

Via onze website wordt een cookie geplaatst van het Europese bedrijf Hotjar. Wij gebruiken deze cookie voor het meten en evalueren van het gedrag van onze websitebezoekers, zoals klikken, muisbewegingen en scrollhoogte. Daarvoor plaatst Hotjar onder andere cookies op eindapparaten van de gebruikers en kan gegevens van gebruikers, zoals browsergegevens, besturingssysteem, verblijfsduur op de website etc. in geanonimiseerde vorm opslaan.  

5.6 Bing

Via onze website wordt een cookie geplaatst van het Amerikaanse bedrijf Microsoft voor de “Bing Universal Event Tracking”-dienst . Wij gebruiken deze cookie om activiteiten te analyseren van websitebezoekers die via een advertentie van Bing Ads op onze website zijn gekomen.

Microsoft leeft de privacyverklaring van het „US-Privacy-Shield“ na en is bij het „US-Privacy Shield“ programma van het Amerikaanse ministerie van Handel geregistreerd.

De door Bing cookies geregistreerde gebruikersgegevens worden na 180 dagen automatisch gewist.

5.7 Facebook en Twitter buttons

Op onze website zijn buttons opgenomen om webpagina’s te kunnen promoten (“liken”) of delen (“tweeten”) op sociale netwerken als Facebook en Twitter. Deze buttons werken door middel van stukjes code die van Facebook respectievelijk Twitter zelf afkomstig zijn. Door middel van deze code worden cookies geplaatst. Wij hebben daar geen invloed op. Leest u de privacyverklaring van Facebook respectievelijk van Twitter (welke regelmatig kunnen wijzigen) om te lezen wat zij met uw (persoons)gegevens doen die zij via deze cookies verwerken.

De informatie die ze verzamelen wordt zo veel mogelijk geanonimiseerd. De informatie wordt overgebracht naar en door Twitter, Facebook, Google + en LinkedIn opgeslagen op servers in de Verenigde Staten. LinkedIn, Twitter, Facebook en Google + stellen zich te houden aan de Privacy Shield principes en zijn aangesloten bij het Privacy Shield-programma van het Amerikaanse Ministerie van Handel. Dit houdt in dat er sprake is van een passend beschermingsniveau voor de verwerking van eventuele persoonsgegevens.

6. Rechten van de betrokkene

 

Op grond van de geldende Nederlandse en Europese wetgeving heeft u als betrokkene bepaalde rechten met betrekking tot de persoonsgegevens die door of namens ons worden verwerkt. Wij leggen u hieronder uit welke rechten dit zijn en hoe u zich op deze rechten kunt beroepen. In beginsel sturen wij om misbruik te voorkomen afschriften en kopieën van uw gegevens enkel naar uw bij ons reeds bekende e-mailadres. In het geval dat u de gegevens op een ander e-mailadres of bijvoorbeeld per post wenst te ontvangen, zullen wij u vragen zich te legitimeren. Wij houden een administratie bij van afgehandelde verzoeken, in het geval van een vergeetverzoek administreren wij geanonimiseerde gegevens. Alle afschriften en kopieën van gegevens ontvangt u in de machineleesbare gegevensindeling die wij binnen onze systemen hanteren. 

6.1 Inzagerecht

U heeft op grond van art. 15 AVG altijd het recht om de gegevens die wij (laten) verwerken en die betrekking hebben op uw persoon of daartoe herleidbaar zijn, in te zien.

6.2 Rectificatierecht

U heeft op grond van art. 16 AVG altijd het recht om de gegevens die wij (laten) verwerken en die betrekking hebben op uw persoon of daartoe herleidbaar zijn, te laten aanpassen.

6.3 Recht op beperking van de verwerking

U heeft altijd het recht om de gegevens die wij (laten) verwerken die betrekking hebben op uw persoon of daartoe herleidbaar zijn, te beperken.

6.4 Recht op overdraagbaarheid

U heeft altijd het recht om de gegevens die wij (laten) verwerken en die betrekking hebben op uw persoon of daartoe herleidbaar zijn, door een andere partij te laten uitvoeren. Naar alle waarschijnlijkheid kunnen wij in een dergelijk geval de dienstverlening niet langer voortzetten, omdat de veilige koppeling van databestanden dan niet langer kan worden gegarandeerd.

6.5 Recht van bezwaar en overige rechten

U heeft in voorkomende gevallen op grond van art. 21 AVG het recht bezwaar te maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens door of in opdracht van Horeca Gemak B.V.. Als u bezwaar maakt zullen wij onmiddellijk de gegevensverwerking staken in afwachting van de afhandeling van uw bezwaar, tenzij de verwerkingsverantwoordelijke dwingende gerechtvaardigde gronden voor de verwerking aanvoert, die zwaarder wegen dan uw belangen, rechten en vrijheden of die verband houden met de instelling, uitoefening of onderbouwing van een rechtsvordering.

Is uw bezwaar gegrond, dan zullen wij afschriften en/of kopieën van gegevens die wij (laten) verwerken aan u ter beschikking stellen en daarna de verwerking blijvend staken. U heeft bovendien het recht om niet aan geautomatiseerde individuele besluitvorming of profiling te worden onderworpen. Wij verwerken uw gegevens niet op zodanige wijze dat dit recht van toepassing is. Bent u van mening dat dit wel zo is, neem dan contact op met onze contactpersoon voor privacyzaken via [email protected].

6.6 Verzoek indienen

U kunt een verzoek voor inzage, rectificatie, beperking van verwerking of overdraagbaarheid doen aan onze contactpersoon voor privacyzaken via [email protected]. U ontvangt dan binnen 30 dagen een reactie op uw verzoek.

Om er zeker van te zijn dat het verzoek tot inzage door u is gedaan, vragen wij u een kopie van uw identiteitsbewijs bij het verzoek mee te sturen. Maak in deze kopie uw pasfoto, MRZ (machine readable zone, de strook met nummers onderaan het paspoort), paspoortnummer en Burgerservicenummer (BSN) zwart. Dit ter bescherming van uw privacy. Horeca Gemak B.V. zal zo snel mogelijk, maar in ieder geval binnen vier weken, op uw verzoek reageren.

Klacht indienen

Op grond van art. 77 AVG heeft u het recht om een klacht in te dienen bij een toezichthoudende autoriteit, met name in de lidstaat waar u gewoonlijk verblijft, waar zich de zetel van onze onderneming bevindt of waar u uw werkplek hebt. 

8. Informatiebeveiliging

 

Alle door u persoonlijk toegestuurde persoonsgegevens worden versleuteld verzonden met de algemeen gebruikelijke en veilige standaard TLS (Transport Layer Security). TLS is een veilige en beproefde standaard, die bijvoorbeeld ook bij het onlinebankieren wordt gebruikt. U herkent een veilige TLS-verbinding onder andere aan de toegevoegde s aan http (dus https://..) in de adresbalk van uw browsers of aan het slot-symbool.

Horeca Gemak B.V. neemt de bescherming van uw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Als u de indruk heeft dat uw gegevens niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, neem dan contact op met ons op via [email protected]

9. Actualiteit en wijziging van deze privacyverklaring

 

Deze privacyverklaring is tot stand gekomen in maart 2020 en is actueel van toepassing.

Wij behouden te allen tijde het recht ons privacybeleid te wijzigen. Op deze pagina vindt u echter altijd de meest recente versie. Als het nieuwe privacybeleid gevolgen heeft voor de wijze waarop wij reeds verzamelde gegevens met betrekking tot u verwerken, dan brengen wij u daarvan per e-mail op de hoogte.

Wij slaan cookies op om onze website te verbeteren. Is dat akkoord? Ja Nee Meer over cookies »